Shoppi Tivoli, Spreitenbach.

Aufgabe. Animationsfilm für Ideen-Pitch

Tivoli
4294_Shoppi_Tivoli_Final_V05